Vårt varma tack för Er utmärkta handläggning och genomförande av allt som rörde begravningen och Stabby prästgård.

Varm hälsning!
Börje Wallgren