Jag/vi är mycket nöjda med den hjälp vi fått av Hallsenius & Stenholm,
ni har lotsat mig igenom den svåra tiden, med början den 7 okt till den 6 nov. Värdigt Åke: Domkyrkan, prästen, musiken trumpet/orgel, allt mycket fint, så fanns er representant, Matthias, hela tiden till för oss.
Stort tack!
Gun Gustafson