Begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning.

 

Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål.

 

Här kan du läsa mer om försäkringen.

Träd