Försäkringsinventering

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar inte alltid per automatik vid dödsfall.
Stora belopp blir därför inte utbetalade - för att ingen gör anspråk på dem.

 

Hallsénius & Stenholm Begravningsbyrån i Sigtuna samarbetar, samt förmedlar kontakten med Cynk.

 

De gör en grundlig försäkringsinventering inom den svenska livförsäkringsmarknaden. Exempel på försäkringstyper som försäkringsinventeringen omfattar kan vara:
Tjänstepensioner, Avtalspensioner, Familjepensioner, Efterlevandepensioner, Kapitalförsäkringar, Privata Försäkringssparanden, Medförsäkringar, Livförsäkringar, Försäkringsklassade låneskydd, Grupplivsförsäkringar, Begravningskassor, Medlemsförsäkringar m.fl.

 

Tjänsten kostar endast 2.595 kr om vi på begravningsbyrån förmedlar uppdraget.

 

En sammanställning redovisas efter ca 3 veckor.

Rönn