Avsked & Sorg

Sorg
Sorg är en naturlig process som pågår i olika stadier. Sorgen är högst individuell och alla sörjer på olika sätt och den varierar i sitt uttryck.
 

Oftast tar sorgen kraft och energi, vilket gör att trötthet och glömska är vanligt. Du kan uppleva dig som förändrad och inte känna igen dig själv. Man kan känna vrede och skuldkänslor och även en lättnad tillsammans med sorgen om den döde t ex. varit svårt sjuk en längre tid.
 

Många har behov av att prata om det som hänt. Det är även vanligt att växla mellan gråt och skratt, sorg och glädje.
 

Ska man se den döde?
Att se avlidne kan ge en bekräftelse på att personen verkligen är död och för de närstående förstå vad som hänt.
 

För många närstående är ett personligt avsked en del av sorgearbetet.

Mur