Minnesgåvor

Minnesgåvor och fonder

I många dödsannonser hänvisar de anhöriga till en minnesfond för forskning eller välgörande ändamål.

Om dödsannonsen är publicerad på familjesidan går det därigenom att skänka en gåva.

Idag har många fonder en så kallad gåvotelefon, dit du kan ringa och få hjälp att skänka din gåva. Som ett bevis på din gåva sänder fonden ett minnesblad till begravningsbyrån. I vissa fall läser officianten upp minnesbladen under minnesstunden.

Exempel på fonder och organisationer med 90-konto.

Havre