Kostnad och vem betalar?

Hur mycket en begravning kostar beror på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Efter vårt planeringssamtal skickar vi dig en kostnadsinformation på de varor och tjänster du valt.

 

Vill du ändra något i arrangemanget, lägga till/ta bort eller påverka kostnaden på annat sätt, tag då kontakt med oss.

 

Kostnaden påverkas av flera saker. En del kostnader är kopplade till vårt arbete på begravningsbyrån, andra är utlägg för exempelvis annons/er, förtäring, blommor, sång och musik o.s.v.

 

Kostnaderna för begravningen tas ur dödsboet (den avlidnes tillgångar), inte från de efterlevande. Detta gäller dock inte vid begravning av minderårig.

 

Saknar dödsboet (den avlidne) tillgångar kan en sk. Dödsboanmälan göras hos kommunen där den avlidne var hemmahörande.
​Här finns information från Sigtuna kommun om dödsboanmälan.
Mer allmän information finns här.

 

En dödsboanmälan kan endast göras av de efterlevande, inte av begravningsbyrån.

Kostnad