Gravsten

En gravplats förses i regel med en sk. gravvård, som kan vara tillverkad av sten, trä, metall eller andra material.

Vi samarbetar med Uppsala sten som kan ge råd och hjälp vid både utformning och montering av ny sten samt textkomplettering och rengöring av befintlig gravsten.

Om ni önskar förmedlar vi kontakten med dem.

Uppsala Sten
Kyrkogårdsgatan 27
753 12 Uppsala
Tel 018-12 40 60
www.uppsalasten.se

Kyrka sommar